Publikacje

red. Wojciech Piątkowski

Łącznie 2 monografie; 56 publikacji; 10 patentów;  604 cytowań (Scopus); h-index 14

 Monografie

 1. Petrus R., Aksielrud G., Gumnicki J., Piątkowski W., „Wymiana masy w układzie ciało stałe-ciecz”, monografia, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 1998
 2. Antos D., Kaczmarski K., Piątkowski W., „Chromatografia preparatywna jako proces rozdzielania mieszanin”, monografia, Oficyna WNT, Warszawa 2011, wyd.2 zmienione Oficyna WNT, Warszawa 2014

Artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych (2017-2019)

 1. Muca R., Piątkowski W., Antos D., „A short-cut method for evaluation of protein deposition onto the membrane surface in crossflow ultrafiltration”, Eng. Life Sci. 17 (2017), 370–381; DOI: 10.1002/elsc.201500159
 2. Muca R., Marek W.K., Zurawski, M. Piątkowski W., Antos D., Effect of mass overloading on binding and elution of unstable proteins in hydrophobic interaction chromatography Journal of Chromatography A, 1492 (2017), 79–88, http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2017.02.073.
 3. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Design of bulk protein crystallization based on phase diagrams accounting for the presence of interfacial water”, Cryst. Growth & Des. 18 (1) (2018), 393–401, DOI:1021/acs.cgd.7b01398
 4. Marek W., Sauer D., Dürauer A., Jungbauer A., Piatkowski W., Antos D., “Prediction tool for loading, isocratic elution, gradient elution and scaling up of ion exchange chromatography of proteins”, J. Chromatogr. A, 1566 (2018), 89–101, https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.06.057
 5. Kołodziej M., Olbrycht M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Forced Convection Evaporation for Bulk Protein Crystallization”, Growth & Des. 18 (9) (2018), 5194−5201, DOI:1021/acs.cgd.8b00638; 
 6. Marek W. K., Piątkowski W., Antos D., "Retention Behavior of Polyethylene Glycol and Its Influence on Protein Elution on Hydrophobic Interaction Chromatography Media", Chromatographia, 81(2018),1641–1648, https://doi.org/10.1007/s10337-018-3635-9
 7. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Design of bulk protein crystallization based on phase diagrams accounting for the presence of interfacial water”, Cryst. Growth & Des. 18 (1) (2018), 393–401, DOI:1021/acs.cgd.7b01398
 8. Marek W. K., Piątkowski W., Antos D., "Retention Behavior of Polyethylene Glycol and Its Influence on Protein Elution on Hydrophobic Interaction Chromatography Media", Chromatographia, 81(2018),1641–1648, https://doi.org/10.1007/s10337-018-3635-9
 9. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., „Determination of Protein Crystallization Kinetics by a Through-flow Small-Angle X-ray Scattering Method”, Chem. Eng. Res. Des. 141 (2019), 580-591; https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.11.030
 10. Olbrycht M., Balawejder M., Poplewska I., Lorenz H., Seidel-Morgenstern A., Piątkowski W., Antos D., “Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems” Cryst. Growth & Des. 19 (2019), 1786–1796; DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01768;
 11. Baran K., Marek W.K., Piątkowski , Antos D.,Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in a small column”, J. Chromatogr. A, 1598 (2019), 154–162 https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.03.060
Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych (2015-2018)
 1. Balawejder M., Antos P., Józefczyk R., Pieniążek M., Piątkowski W., „Metoda remediacji gleby skażonej DDT i ocena stopnia skuteczności procesu z wykorzystaniem organizmów testowych”, Inż. Ap. Chem. 53, (4) (2014), 219-220; 1 cyt.

Patenty  (2015-2019)

 1. Balawejder M., Antos P., Józefczyk R., Piątkowski W. „Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich” - Patent PL403458-A1, 2015
 2. Olbrycht M., Antos D., Piątkowski W., Bajek A., Balawejder M., „Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S,2’R)”, zgł. pat. Nr P.425655 [WIPO ST 10/C PL425655] z dnia 06.2018.
 3. Antos D., Bochenek R., Kołodziej M., Olbrycht M., Piątkowski W., Przywara M., „Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników’, 429318 [WIPO ST 10/C PL429318] z dnia 22.03.2019

Konferencje międzynarodowe (2017-2019)

 1. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., “Crystallization of Protein in Overloaded Gradient Chromatography”, International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June 26-30th, 2017, LVIV, Ukraine, poster
 2. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Design of Bulk Protein Crystallization”, International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June 26-30th, 2017, LVIV, Ukraine, L, MK, str. 222.
 3. Olbrycht, Balawejder M.,, Antos D., Piątkowski W., „Separation of Stereomers by Crystallization”, International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June 26-30th, 2017, LVIV, Ukraine, L, MK, str. 138.
 4. Marek W., Dürauer, Jungbauer A., Piątkowski W., Antos D., , Moment Analysis Technique for Scaling-up Protein Chromatography”, PREP 2017, Philadelphia, USA, lecture , L-211.
 5. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Combination of HIC and Crystallization for Purification of Ovalbumin as a Model Protein”. PREP 2017, Philadelphia, USA , P-M-127.
 6. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Combination of preparative Hydrophobic Interaction Chromatography and Crystallization in Downstream Protein Purification”, ABC2 “Anything but Convetional Chromatography”, Lisboa, Portugalia, 2017, FP2.
 7. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Combination of preparative Hydrophobic Interaction Chromatography and Crystallization in Downstream Protein Purification”, ABC2 “Anything but Convetional Chromatography”, Lisboa, Portugalia, 2017, FP2.
 8. .Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Design aspects of bulk protein crystallization”, ABC2 “Anything but Convetional Chromatography”, Lisboa, Portugalia, 2017, lecture, OP13
 9. .Marek W., Gac J., Baran K., Piątkowski W., Antos D., Pitfalls to avoid when modelling and scale up of protein chromatography”, PREP 2018, Baltimore, USA, lecture, L-212.
 10. Marek W., Gac J., Baran K., Piątkowski W., Antos D., “Scalability  of mini-columns in protein chromatography”,  SPICA 2018, Darmstadt, Niemcy, OC-17 (L).
 11. Marek W., Piątkowski W., Antos D., “Purification of monoclonal antibodys in aqueous two-phase extraction and centrifugal partition”,  SPICA 2018, Darmstadt, Niemcy, P-002
 12. Marek W. K., Sauer , Dürauer A., Jungbauer A., Piątkowski W., Antos D., “Predicting tool for design and scaling up protein chromatography”, PEGS Europe 2018, Lisbon, Portugalia, P-C-49.
 13. Kołodziej M., Olbrycht M., Poplewska I., Piątkowski , Antos D., “Forced convection evaporation for bulk protein crystallization”, PEGS Europe 2018, Lisbon, Portugalia, P-C-48.
 14. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski , Antos D., “A Modified Small-Angle X-ray Scattering Technique for Determining Kinetics of Bulk Protein Crystallization”, PEGS Europe 2018, Lisbon, Portugalia, P-C-50
 15. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski , Antos D., “Pitfalls in Design and Scaling up Protein Chromatography”, PEGS Europe 2018, Lisbon, Portugalia, (L)
 16. Balawejder , Matłok N., Gorzelany J., Antos D., Piątkowski W.,  Bochenek R.,  Przywara M.,  Olbrycht M.,   Kołodziej M., Antos P., Kania K., Witek G. „The method of producing multi-component fertilizer with controlled release of ingredients” (Patent aplication P.429318), International Conference on Innovative Research EUROINVENT – ICIR 2019, p.259, PL.5.
 17. Piątkowski W., Antos D., „Forced modulation of operating conditions in chromatographic separation: potential and pitfalls”, 2 International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June  2019, LVIV, Ukraine, PL, MK, str. 36.
 18. Przywara M., Olbrycht M., Kołodziej M., Bochenek R., Marek W., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Granulation and drying of fertilizers based on alternative source of phosphorus”, 2 International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June 2019, LVIV, Ukraine, L, MK, str. 37. (BIOSTRATEG1)
 19. Olbrycht M., Kołodziej M., Marek W., Matłok N., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Mass transport of micro- and macro-molecule compounds of phosphorous base fertilizer fortified with protein in soil matrix”, 2 International Scietific Conference “Chemical Technology and Engineering”, June 2019, LVIV, Ukraine, L, MK, str. 42. (BIOSTRATEG2)
 20. Kołodziej M., Sauer D.G., Beck J., Marek W.K., Hahn R., Jungbauer A, Dürauer A., Piątkowski W., Antos D., “Scale up of a chromatographic capture step for a clarified bacterial homogenate – influence of feed viscosity and competitive adsorption of impurities”. PREP 2019, Baltimore, USA, P-M-114.
 21. Marek W.K., Piątkowski W., Antos D.,  “Optimization of batch aqueous two-phase extraction and centrifugal partition chromatography in purification of monoclonal antibodies”, ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, SPA 1-Mo. L
 22. Olbrycht M., Kołodziej M., Bochenek R., Przywara M., Marek K. W., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., “Mass transport of micro- and macro-molecule compounds of phosphorous base fertilizer fortified with protein in soil matrix”, ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, P 261 (BIOSTRATEG)
 23. Olbrycht M., Kołodziej M., Bochenek R., Przywara M., Marek K. W., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., “Mass transport of micro- and macro-molecule compounds of phosphorous base fertilizer fortified with protein in soil matrix”, ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, P 261 (BIOSTRATEG)
 24. Baran K., Marek W.K., Poplewska I., Piątkowski W., Antos, “ Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in small columns” ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, P 403 (HARMONIA)
 25. Olbrycht M., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Kinetics of Crystallization in Solid Solution Forming Systems”, ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, P 455
 26. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., “Protein crystallization  kinetics – determination by a throught-flow small-angle x-ray scattering method”, ECCE12/ECAB5, 2019, Florence, Włochy, P 459

Konferencje krajowe (2016-2019)

 1. Bochenek R., Gorczyca R., Marek W., Piątkowski W., Antos D., „Simple novel multicolumn cyclic system for protein separation”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf. 173-179; P. 1.10. ISBN: 978-83-61997-73-3
 2. Bochenek R., Olbrycht M., Kołodziej M., Gorczyca R., Poplewska I., Marek W., Muca R., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Design of crystallization process of multicomponent mixtures of electrolytes based on semi-empirical excess Gibbs energy models”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf. 180-187; P. 1.11., ISBN: 978-83-61997-73-3
 3. Marek W., Bochenek R., Piech A.P., Piątkowski W., Antos D., „Characterization of the phase equilibrium in aqueous two-phase extraction systems”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf. 143, P. 2.11. ISBN: 978-83-61997-73-3
 4. Muca R., Piątkowski W., Antos D., „Dynamika procesu chromatografii oddziaływań hydrofobowych białek w warunkach nieliniowej izotermy adsorpcji”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Konf. 937-942; P. 1.18. ISBN: 978-83-61997-73-3
 5. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Crystallization of ovalbumin by salting out”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf., 528-534; L. 3.3. ISBN: 978-83-61997-73-3
 6. Marek W., Piątkowski W., Antos D., „Adsorption of polyethylene glycol and its influence on separation of proteins on different hydrophobic interaction chromatography media”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf., 862-866; L. 15.4. ISBN: 978-83-61997-73-3
 7. Olbrycht M., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Separation of stereoisomers possessing two stereogenic centres by polythermal multistage crystallization”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf. 1051-1056; L. 23.2 ISBN: 978-83-61997-73-3
 8. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Solubility limits and risk of crystallization of protein in chromatographic columns”, XXII Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf. 1136-1142; L. 22.2. ISBN: 978-83-61997-73-3
 9. Olbrycht M., Antos D., Piątkowski W., „Rozdzielanie stereoizomerów metodą krystalizacji, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki X edycja, Kraków 2016, 134, ISBN: 978-83-63058-67-8.
 10. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., „Application of Small-Angle X-ray Scattering for the Design of Bulk Protein Crystallization”, 23 Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts P4-12, str.138,  
 11. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Bulk protein crystallization by forced convection evaporation”, 23 Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts P4-11, str.59
 12.  Muca R., Piątkowski W., Antos D.,Adsorption behavior of unstabile proteins in hydrophobic interaction chromatography”, 23 Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts P4-26, str. 110,
 13.  Baran K., Marek W.K., Piątkowski W., Antos D., Effect of extra-column volumes on the efficiency of protein chromatography”, 23 Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts P-2-02, str.6,
 14.  Przywara M., Olbrycht M., Kołodziej M., Bochenek R., Marek W.K., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Granulation and drying of fertilizers based on alternative source of phosphorus”, 23 Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts, P 1-18, str.146
 15.  Marek W.K., Piątkowski W., Antos D., Mathematical Tool for Design and Scaling up Protein Chromatography”, 23 Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts L 04-21 str. 100
 16.  Marek W.K., Piątkowski W., Antos D., Prepurification of monoclonal antibodies by aqueous two-phase extraction and centrifugal partition chromatography”, 23 Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts, P 04-06 str.101
 17.  Olbrycht M., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „ Kinetics of Crystallization in Solid Solution Forming Systems”, 23 Ogólnop. Inż. Chem. i Proc., Jachranka 2019, Book of Abstracts L 01-03 str.1

Publikacje dydaktyczne

 1. Zbiorczy pod redakcją R. Petrusa, „Inżynieria Chemiczna laboratorium”, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 1998
 2. Antos D., Kaczmarski K., Piątkowski W., „Wymiana ciepła”, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 2012
 3. Kaczmarski K. , Piątkowski W., „Podstawy przenoszenia masy”, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 2014
 4. Antos D., Piątkowski W., „Procesy dyfuzyjne”, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 2014
 5. Antos D., Piątkowski W., „Procesy równoczesnego ruchu ciepła i masy”, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 2014
 6. Zapała W., Kaczmarski K., Poplewska I., Piątkowski W., „Wybrane operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej” laboratorium, Oficyna Wyd. PRz., Rzeszów 2012

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję